Menü Bezárás

Az érettségit követő technikus és a felsőoktatási szakképzés összehasonlítása

A gimnáziumot követő szakképzés két legnépszerűbb iránya, az érettségi bizonyítvány birtokában megkezdhető technikus képzés és a felsőoktatási szakképzés.

Az alábbi összefoglalóban a vonatkozó jogszabályok alapján a legfontosabb információkat és tudnivalókat állítjuk párhuzamba a két képzési forma kapcsán.

Technikus képzésFelsőoktatási szakképzés (FOKSZ)
A képzést megvalósító intézmény típusa:technikumfelsőoktatási intézmény (egyetem, vagy főiskola)
Jogviszony típusa:tanulói jogviszonyhallgatói jogviszony
Megszerezhető dokumentum típusa:oklevéloklevél
Jogszabályok alapján meghatározott definíciók:A szakma megszerzéséről kiállított oklevél államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít.Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzés.
A képesítés szintje, besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint:55
Képzési idő hossza:4, vagy 6 félévlegalább 4 félév
Szakirányú oktatás/szakmai gyakorlat időtartama (szakképző intézményben, vagy szakképzési/hallgatói munkaszerződéssel duális képzőhelyen):3-5 félévlegalább 1 félév
Szakképzési/Hallgatói munkaszerződéses díjazás mértéke (szakirányú oktatás folytatása duális képzőhelyen):A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi
mértékének összege – a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális
képzőhely megállapodása alapján – a szakirányú oktatás központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, de legfeljebb annak
százhatvannyolc százaléka, tehát: 100.000.-Ft/hó – 168.000.-Ft/hó
a minimálbér 65%/hó, azaz 130.000.-Ft/hó
Szakképzési ösztöndíj:vannincs
Szakképzési ösztöndíj mértéke:Alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, amely a 2022-es költségvetésben 1.200.000 Ft/fő/év, az egyhavi része pedig 100.000 Ft/fő. Az első félévben 8000.-Ft/hó. A második félévben kizárólag szakképző intézményben folytatott szakirányú oktatás esetén 16.000.-Ft/hó, a második tanévtől kizárólag szakképző intézményben folytatott szakirányú oktatás esetén: 8.000.-Ft/hó, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 között van, 25.000.-Ft/hó, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között van, 42.000.-Ft/hó, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van, 59.000.-Ft/hó, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.
nincs
Egyszeri pályakezdési juttatás:vannincs
Egyszeri pályakezdési juttatás mértéke:133.000.-Ft, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van, 184.000.-Ft, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van, 243.000.-Ft, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van, 302.000.-Ft, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.nincs
Tanulmányok beszámítása felsőoktatási képzésben:igen (Amennyiben a technikum felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján szervezi meg a képzést.)igen (Az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakba beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet.)
Az államilag támogatott felsőoktatási félévek számát csökkenti-e a képzés az elvégzett félévek számával:nemigen (Egy személy felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat állami (rész)ösztöndíjas képzésben, mely támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.)
Ágazatok és (alágazatok) száma, melyben szakképzettség szerezhető:28 db7 db
A letett szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít-e:igenigen (A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel rendelkező jelentkezőket a felsőoktatási intézmények az oklevél és annak eredménye alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják.)
A képesítésért többletpont kapható-e, szakirányú továbbtanulás esetén:igenigen

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Kapcsolódó honlapok:

www.kepzesbaranya.hu

www.palyavalasztasbaranya.hu

https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/besorolas

www.nive.hu

www.felvi.hu

Kapcsolódó cikkek:

Újabb ösztöndíjra pályázhatnak mától a szakképzésben tanulók

Szakképzésben tanulók munkabére 2022. január 1-től