Menü Bezárás

Tudástár

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

  1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  2. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

  1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet – a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

  1. évi LXXX. törvény a szakképzésről

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről

A Szakképzés 4.0 Stratégia, ITM Bp., 2019. https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024&Itemid=166

Baranyai megyei pályaorientációs portálok –

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – http://bmpsz.edu.hu/

Baranya Megyei Szakképzési Centrum – https://www.pecsiszc.hu/

Bázisiskolai Programhttp://bip.ujnemzedek.hu/

Duális képzési portál – https://dualis.mkik.hu/

Duális felsőoktatási portál – http://www.dualisdiploma.hu/

Felsőoktatási portál – https://www.felvi.hu/

EPALE pályaorientáció és pályatanácsadás – https://epale.ec.europa.eu/en/private/palyaorientacio-es-palyatanacsadas

Európai Szakképzési Hét – https://szakkepzesihet.hu/

Euroguidance Hungary – http://www.npk.hu/

Építsd a jövőt – Építőipari Szakmai Találkozó – https://www.epitsdajovod.hu/

Gazdaság és vállalkozáskutató intézet – https://gvi.hu/

Innovatív Képzéstámogató Központ – https://ikk.hu/

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – www.mkik.hu

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs portálja – https://szakmavilag.hu/

Magyar Képesítési Keretrendszer – https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/besorolas

Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya – https://pedagogiai-tarsasag.hu/category/szakosztalyok/palyaorientacios-szakosztaly/

Mi a pálya? – Műszaki pályaválasztó fesztivál – https://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – https://nfsz.munka.hu/

Nemzeti Pályaorientációs Portál – https://palyaorientacio.nive.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – www.nive.hu

Oktatási Hivatal – https://www.oktatas.hu/

PályaNET – Pályaválasztási tanácsadó portál – http://palyanet.kontaktalapitvany.hu/

Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) – https://pom.oktatas.hu/

Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer – https://pedakkred.oh.gov.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara YouTube csatornáján a pályaorientációs lejátszási lista – https://www.youtube.com/watch?v=Rtlg_HG7SLE&list=PLWFfiZGsM8HdT5fqk6OewJDSaDdNRU_NL

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara YouTube csatornáján a Tanulj piacképes szakmát lejátszási lista –

https://www.youtube.com/watch?v=CiNoOSsXRTQ&list=PLWFfiZGsM8HcdHZ4jo4yEOoh3rO8o1D4j

Új Patrónus Program – https://www.ujpatronus.com/

Szakma Sztár Fesztivál – http://szakmasztar.hu/

Szakmák éjszakája – https://szakmakejszakaja.hu/

TechCsajok – https://www.techcsajok.hu/

Tanítsunk Magyarországért Program – https://tmo.gov.hu/

Tempus Közalapítvány –

World Skills Hungary – https://worldskillshungary.hu/

Euroguidance Network – https://www.euroguidance.eu

European Lifelong Guidance Policy Network – http://www.elgpn.eu/publications/elgpn-concept-note-cms

The International Centre For Career Development And Public Policy – https://www.iccdpp.org

Borbély-Pecze Tibor Bors (szerk.) Pályaválasztás, Pályaorientáció, Pályaedukáció, ELTE Eötvös Kiadó, Magyar Pedagógiai Társaság, Wesley János Kiadó, Bp. 2022

Borbély-Pecze Tibor Bors: A pályaorientációs szakpolitika fejlesztésének összetett kihívásai, Munkaügyi szemle, https://www.munkaugyiszemle.hu , 2022. október ide kattintva elérhető

Borbély-Pecze Tibor Bors: A szakképzés és a pályaorientáció – tévutak és lehetőségek, EDUCATIO, Bp., 2016. (1).

Borbély-Pecze Tibor Bors: A munka jövője, EDUCATIO, Bp., 2016. (4).

Borbély-Pecze Tibor Bors (szerk): Az életpálya-tanácsadási rendszer fejlesztésének magyar stratégiai programja az egész életen át tartó tanulás keretrendszerében, Tempus Közalapítvány Bp., 2011.

Borbély-Pecze Tibor Bors: Korai iskolaelhagyás és életút-támogató pályaorientáció: támogató rendszer?,, QALL- Végzettséget mindenkinek!, Bp., 2013.

Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben 1., Új Pedagógiai Szemle, OFI, Bp., 2013. (5-6).

Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben 2., Új Pedagógiai Szemle, OFI, Bp., 2013. (7-8).

Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazekas Ida – Juhász Ágnes: Pályabolyongások, Új Pedagógiai Szemle, OFI, Bp., 2019. (7-8).

Borbély-Pecze Tibor Bors – Pálvölgyi Lajos – Tajtiné Lesó Györgyi: Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek – Elvárások és példák, Új Pedagógiai Szemle, Eszterházi K. K. E., MPT, Eger, 2021., 71. évfolyam, 09-10. szám.

Jackson, Charles (szerk.): Az európai pályaorientációs szakpolitikai hálózat (ELGPN) szakszótára, Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN), Bp., 2013.

Dr. Kenderfi Miklós (szerk.): 18 éves a „Gödöllői Pályaorientációs Iskola” Tanulmányok a pályaorientáció témaköréből, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete, Gödöllő, 2018.

Klein Sándor (szerk): A munka jövője: MTMI foglalkozások jövőképe a 21. században, EDGE 2000 Kiadó, Bp, 2021.

Magyar Éva-Széll Krisztián, PhD-Tóth Katalin: Általános iskolások pályaválasztása, 2020, MKIK GVI, Bp. 2020.

Páskuné Kiss Judit: A pályaorientáció pszichológiai alapjai, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015.

Piacsek László Zoltán: A kamara szerepe a munka világára való felkészítésben, in Munka és Egészség, szerk. Tibold Antal, Edge 2000 Kiadó Kft. Bp., 2018.

Piacsek László Zoltán: A Baranya megyei általános iskolák pályaorientációt támogató tevékenységei, Dél-Dunántúli Gazdaság, PBKIK Pécs, 2022. március

Susskind, Richard és Daniel: A szakmák jövője, Antall József TK, Bp., 2018.

Dr. Szilágyi Klára (szerk.): A Pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban, Szent István Egyetem, Bp., 2012.

Dr. Vuorinen, Raimo és Anthony G. Watts (szerk.): Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv, (ELGPN), Bp., 2013.

A.G. Watts: Életpálya-tanácsadási rendszer kialakítása Magyarországon, Nemzeti Pályaorientációs és Pályatanácsadó Intézet, Cambridge, Egyesült Királyság, TÁMOP 2.2.2 Programirányítás Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Bp., 2010.

 

Soha nem volt még ennyire trendi a pályaorientáció!Megérkezett az MKIK Szakmavilág applikációja

A Szakmavilág app egy olyan pályaorientációt segítő alkalmazás, amellyel a felsős általános iskolai tanulók megismerhetik az érdeklődési körüket, és a segítségével megtalálhatják az országban fellelhető összes szakmát és szakmai ágazatot. Könnyedén böngészhetnek a felkészítő iskolák listáiban is, egyúttal kiválasztva a számukra legmegfelelőbb intézményt.