Menü Bezárás

Tudástár

 1. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet – a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

 1. évi LXXX. törvény a szakképzésről

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről

Arany János Tehetséggondozó Program – http://www.ajtp.hu/start

Arany János Kollégiumi Program – http://www.ajkp.hu/aktualis

Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program – http://www.ajkszp.hu/hireink

Ágazati Készségtanácsok – https://akt.mkik.hu/

Baranya vármegyei pályaorientációs portálok –

Baranya Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat – https://bmpsz.edu.hu/

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum – https://szakkepzesbaranya.hu/

Bázisiskolai Programhttp://bip.ujnemzedek.hu/

CEDEFOP – https://www.cedefop.europa.eu/hu és aloldalai:

Duális szakképzési portál – https://dualis.mkik.hu/

Duális felsőoktatási portál – http://www.dualisdiploma.hu/

Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer – https://far.nive.hu/kezdolap

Felsőoktatási portál – https://www.felvi.hu/

Felzárkózó Települések Program – https://fete.hu/

European Commission – https://commission.europa.eu/index_en

European Education Area, Szakképzési kezdeményezések – https://education.ec.europa.eu/hu/education-levels/vocational-education-and-training/about-vocational-education-and-training

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) – http://www.elgpn.eu/

EPALE pályaorientáció és pályatanácsadás – https://epale.ec.europa.eu/en/private/palyaorientacio-es-palyatanacsadas

Európai Szakképzési Hét – https://szakkepzesihet.hu/

Euroguidance Network – https://euroguidance.eu/

Euroguidance Hungary – https://euroguidance.nive.hu/

European Training Foundation – https://www.etf.europa.eu/en

Európai Unió – https://commission.europa.eu

Építsd a jövőt – Építőipari Szakmai Találkozó – https://www.epitsdajovod.hu/

Felzárkózó Települések Program – https://fete.hu/

Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet – https://gvi.hu/

Glossary of Career Development – ">https://ceric.ca/glossary-of-career-development/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=

International Labour Organization – https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. – https://ikk.hu/ és aloldalai:

Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer – www.isziir.hu

Investing in career guidance – (UNESCO, EC, OECD, ILO, ETF, CEDEFOP) – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371414

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – https://mkik.hu/

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs portálja –  https://szakmavilag.hu/

Magyar Képesítési Keretrendszer – https://www.magyarkepesites.hu/

Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya – https://pedagogiai-tarsasag.hu/category/szakosztalyok/palyaorientacios-szakosztaly/

Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának eseményei – http://llg.hu/

Magyarországi Tanodahálózat Egyesület – https://tanodahalozat.hu/

McKinsey & Company – https://www.mckinsey.com/

Mi a pálya? – Műszaki pályaválasztó fesztivál – https://miapalya.mee.hu/index.php

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – https://nfsz.munka.hu/

Nemzeti Pályaorientációs Portál – https://palyaorientacio.nive.hu/

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – https://www.nive.hu//

OECD – https://www.oecd.org/

Oktatási Hivatal – https://www.oktatas.hu/ és aloldalai:

Oktatás és szakképzés az Európai Unióban – https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/139/oktatas-es-szakkepzes

PályaNET – Pályaválasztási tanácsadó portál – http://palyanet.kontaktalapitvany.hu/

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara YouTube csatornáján a pályaorientációs lejátszási lista – https://www.youtube.com/playlist?list=PLWFfiZGsM8HdT5fqk6OewJDSaDdNRU_NL

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara YouTube csatornáján a Tanulj piacképes szakmát lejátszási lista – https://www.youtube.com/watch?v=VC1S0NrS2wQ&list=PLWFfiZGsM8HcdHZ4jo4yEOoh3rO8o1D4j

Új Patrónus Program – https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/elindult-az-uj-patronus-viii-elnevezesu-munkaeropiaci-program

Szakma Sztár Fesztivál – https://szakmasztar.hu/

Szakmák éjszakája – https://szakmakejszakaja.hu/

TechCsajok – https://www.techcsajok.hu/

Tanítsunk Magyarországért Program – https://www.tanitsunk.hu/  

Tempus Közalapítvány – https://tka.hu/

The International Centre For Career Development And Public Policy – https://www.iccdpp.org/

UNESCO – https://www.unesco.org/en

World Economic Forum – https://www.weforum.org/ ; https://www.weforum.org/agenda/education

World Skills Hungary – https://worldskillshungary.hu/

 1. Borbély-Pecze Tibor Bors: A pályaorientációs szakpolitika fejlesztésének összetett kihívásai, Munkaügyi szemle, 2022. október, 1-3. oldal. Utolsó letöltés: 2023.10.25.
 2. Borbély-Pecze Tibor Bors: A pályaválasztás fogalmának változásai Magyarországon, in Trencsényi L. (szerk.), Méltón a 125 évhez: Tanulmánykötet a Magyar Pedagógiai Társaság jubileumára, 129-138. oldal. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2016. Utolsó letöltés: 2023.10.25.
 3. Borbély-Pecze Tibor Bors: A szakképzés és a pályaorientáció – tévutak és lehetőségek, EDUCATIO, Bp., 2016. 1. szám, 59-69. oldal. Utolsó letöltés10.25.
 4. Borbély-Pecze Tibor Bors: A tervezhetetlen pályafutás, Opus et Educatio, 2016. 4. szám, 432-438. oldal, 2016. Utolsó letöltés10.25.
 5. Borbély-Pecze Tibor Bors: Az egyéni tanácsadás elmélete: pályakonstrukciós kísérletek támogatása, Munkaügyi Szemle, 2015/2. szám, 13-25. oldal. Utolsó letöltés: 2023.10.25.
 6. Borbély-Pecze Tibor Bors (szerk): Az életpálya-tanácsadási rendszer fejlesztésének magyar stratégiai programja az egész életen át tartó tanulás keretrendszerében, Tempus Közalapítvány Bp., 2011.
 7. Borbély-Pecze Tibor Bors: Az életút támogató pályaorientáció (doktori értekezés), ELTE PPK, Bp., 2010. Utolsó letöltés: 2023.10.25.
 8. Borbély-Pecze Tibor Bors: Az életút-támogató pályaorientáció rendszere (habilitációs tanulmánykötet), Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2017. Utolsó letöltés: 2023.10.25.
 9. Borbély-Pecze Tibor Bors: Értékek és pályatanácsadás Magyarországon. In: Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből (11–22). Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete. 2018.
 10. Borbély-Pecze Tibor Bors: Digitális pályatanácsadás: second life, avagy mégsem az? Opus et Educatio, 7(3), 193–202. 2020. Utolsó letöltés: 2023.11.29.
 11. Borbély-Pecze Tibor Bors: Korai iskolaelhagyás és életút-támogató pályaorientáció: támogató rendszer?,, QALL- Végzettséget mindenkinek!, Bp., 2013. Utolsó letöltés10.25.
 12. Borbély-Pecze Tibor Bors: A munka jövője, EDUCATIO, Bp., 2016. 4. szám. Utolsó letöltés10.25.
 13. Borbély-Pecze Tibor Bors (szerk.) Pályaválasztás, Pályaorientáció, Pályaedukáció, ELTE Eötvös Kiadó, Magyar Pedagógiai Társaság, Wesley János Kiadó, Bp. 2022.
 14. Borbély-Pecze Tibor Bors: Pályaépítést támogató rendszerek globális áttekintése. Előadás a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya és a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya közös rendezvényén. https://www.youtube.com/watch?v=3QRNFLmCDEM június 4.
 15. Borbély-Pecze Tibor Bors: Pályainformáció és pályaválasztás. Új Munkaügyi Szemle, 1(4), 39–46. 2020.
 16. Borbély-Pecze Tibor Bors: Pályaorientációs rendszerek Európában – az iskola szerepei. Munkaügyi Szemle Online: május 1–5. 2020.
 17. Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazekas Ida: Válogatás a hazai pályaorientációs konferenciák és webináriumok anyagaiból, 2022, Profunditas Kft., online, 2023. február. Utolsó letöltés: 2023.11.18.
 18. Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazekas Ida – Juhász Ágnes: Pályabolyongások, Pályaorientációról a Szakképzés 4.0. stratégia kapcsán, Új Pedagógiai Szemle, OFI, Bp., 2019. (7-8). Utolsó letöltés: 2023.11.18.
 19. Borbély-Pecze Tibor Bors – Fazakas Ida – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi: A pályainformációtól a közösségikarrier-konstrukcióig. A kettuneni közösségi médiára alapozott pályatanácsadási modell vizsgálata a hazai gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, (3–4), 35–53. 2021. Utolsó letöltés: 2023.11.29.
 20. Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin: Pályaorientáció a finn oktatásban. Konferenciaabsztrakt In: “Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés” – a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének konferenciája, 2022. május 26-27., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2022.
 21. Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben 1., Új Pedagógiai Szemle, OFI, Bp., 2013. (5-6), 32-49. oldal. Utolsó letöltés10.25.
 22. Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes: Az életút-támogató pályaorientáció a köznevelésben 2., Új Pedagógiai Szemle, OFI, Bp., 2013. (7-8), 32-47. oldal. Utolsó letöltés10.25.
 23. Borbély-Pecze Tibor Bors – Jo Hutchinson: Work-based Learning and Lifelong Guidance Policies, ELGPN, 2014. Utolsó letöltés10.25.
 24. Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes: Szakképzés és életpálya, Opus et Educatio, 5. évfolyam, 3. szám, 322-329. oldal, 2018. Utolsó letöltés10.25.
 25. Borbély-Pecze Tibor Bors – Pálvölgyi Lajos – Tajtiné Lesó Györgyi: Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek – Elvárások és példák, Új Pedagógiai Szemle, Eszterházy K. K. E., MPT, Eger, 2021., 71. évfolyam, 09-10. szám. Utolsó letöltés: 2023.11.18.
 26. Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit: Pályaorientáció és tanárképzés, Opus et Educatio: Munka és Nevelés, 4. évfolyam 1. szám, 62-75. oldal, 2017. Utolsó letöltés10.25.
 27. Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit: Pályaorientációs szolgáltatások a pandémia első évében. Egy hazai és egy globális felmérés közös tapasztalatai. HÉRA: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete – Hungarian Educational Research Association 2021 konferencia.
 28. Borbély-Pecze Tibor Bors – Suhajda Csilla Judit – Kenderfi Miklós – Tajtiné Lesó Györgyi – Juhász Ágnes: Pályakonstrukció és pályaalkalmasság. Egyazon életpálya két olvasata. Új Pedagógiai Szemle 70 (9–10), 13–33. 2020. Utolsó letöltés: 2023.11.29.
 29. Budavári-Takács Ildikó – Csehné Papp Imola – Juhászné Klér Andrea – Mészáros Aranka -Torma Kálmán: Karrier és munkaerőpiaci tanácsadás, in Poór J. (szerk.) Menedzsment-tanácsadási kézikönyv, 25. fejezet, Akadémiai Kiadó, Bp., 2016.
 30. Burányné Rákóczi Emese – Kun Richárdné: A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati protokollja, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Bp., 2015. Utolsó letöltés10.25.
 31. Jackson, Charles (szerk.): Az európai pályaorientációs szakpolitikai hálózat (ELGPN) szakszótára, Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN), Bp., 2013. Utolsó letöltés10.25.
 32. Csányi Veronika – Széll Krisztián: Középiskolás tanulók iskola- és pályaválasztási motivációi 2020/1, MKIK GVI, Bp., 2020. Utolsó letöltés10.25.
 33. Czövek Andrea – Fazakas Ida: Az Életgyakorlat-alapú alprogram koncepciója. Eger: EKE Líceum Kiadó, 118 p. 2018.
 34. Czövek Andrea – Fazakas Ida: Életgyakorlat-alapú alprogram – módszertani ajánlások. In: Magyar István ; Patkósné Hatvani Anikó (szerk.) Gyakorlati tanácsok a Komplex Alapprogram megvalósításához Eger, EKE Líceum Kiadó, 125-165. 2021.
 35. Designing and Implementing Policies Related to Career Management Skills (CMS), ELGPN, 2015. Utolsó letöltés10.25.
 36. Dorianne Gravina – Miha Lovšin: Career Management Skills: Factors in Implementing Policy Successfully, Concept note commissioned by ELGPN, ELGPN, 2012. Utolsó letöltés10.25.
 37. DOS – Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos-magyarorszag-digitalis-oktatasi-strategiaja
 38. Fazakas Ida: A pályaválasztási tanácsadás jelene, jövője és fejlesztési lehetőségei a Pedagógiai Szakszolgálatokban, Munkaügyi Szemle Online 60. évf. 2 szám , 42-44. 2017.
 39. Fazakas Ida: A tanulók pályaelképzelése, pályaismerete – egy tágabb értelmezés vizsgálata In: Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből (34–54). Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete. 2018.
 40. Fazakas Ida: Az általános iskolai tanulók pályaismerete a statikus jellemzők mentén. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből, (99-109) Komárno: International Research Institute, 2017.
 41. Fazakas Ida: Pályaorientáció az iskolában – célja, tartalma, módszerei, lehetőségei. In: Szilágyi István (szerk.) Szöveggyűjtemény a szociálpedagógus-képzés kurzusaihoz (92-140) Eger: Líceum Kiadó, 2017.
 42. Fazakas Ida: Pályaorientáció és tanárképzés. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Tanügy, Oktatás, Pályakép Konferencia : Program és absztraktok Großpetersdorf (Burgerland, Ausztria), 12. 2019.
 43. Fazakas Ida: Pályaorientációs módszertani eszközök – innovatív megoldások. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Alternatívák, Koncepciók, Innovációk, Grosspetersdorf: Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, 10. 2019.
 44. Fazakas Ida: Irányok és zsákutcák: pályaorientációról az új szakképzési stratégia kapcsán. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) VIII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia = Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia: Program, tartalmi összefoglalók – Abstrakty, 24. 2020.
 45. Fazakas Ida: E-tanácsadás – egyéni és csoportos tanácsadás digitális térben. In: Engler – Rébay – Tóth (szerk.) Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Absztraktkötet, 409. 2020.
 46. Fazakas Ida – Czövek Andrea: Gyorsjelentés a pályaválasztás előtt állók osztatlan tanárképzésről meglévő tudásáról, és a tanári pályáról alkotott véleményéről. In: Tanulmányok: Dr. Völgyesy Pál köszöntése 80. születésnapján (45-59) Budapest: Kontakt Alapítvány 2016.
 47. Fazakas Ida – Czövek Andrea: Az életgyakorlat-alapú alprogram módszertana. Tanító, január-február 1-2. szám, 22-25. 2020.
 48. Fazakas Ida – Czövek Andrea: Tervezz velünk! Pályaorientációs eszközök, játékok az Eszterházy Károly Egyetemen. In: Kenderfi Miklós (szerk.) 18 éves a „Gödöllői Pályaorientációs Iskola”: Tanulmányok a pályaorientáció témaköréből (52-56) Gödöllő: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete. 2018.
 49. Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése, Európai Bizottság, Brüsszel, 2020. (EU) Utolsó letöltés 2023.10.25.
 50. Fehérvári Anikó – Felső Edit – Benkő Bernadett – Varga Aranka: Preventív programok a korai iskolaelhagyás csökkentésére a nemzetközi szakirodalom alapján, Iskolakultúra, Évf. 32 szám 2. 74-82. oldalak, Pécs, 2022. Utolsó letöltés: 2023.11.23.
 51. Fehérvári Anikó – Híves Tamás: Tanulói preferenciák, oktatáspolitikai szándékok, Educatio 26 (4), pp. 567–580, 2017. Utolsó letöltés: 2023.11.18.
 52. Fehérvári Anikó – Szemerszki Marianna: Tanulási utak a közoktatásban és a felsőoktatásban, Educatio 28 (4), pp. 645–658, 2019. Utolsó letöltés: 2023.11.18.
 53. Fehérvári Anikó – Varga Aranka: Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban, PTE-BTK, Pécs, 2018., Utolsó letöltés: 2023.11.24.
 54. Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework for the EU and for the Commission, ELGPN, 2015. Utolsó letöltés10.25.
 55. Investing in career guidance, Cedefop, European Commission, ETF, ILO, OECD, UNESCO, European Training Foundation, 2021. https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/investing-career-guidance, Utolsó letöltés 2023.10.25.
 56. Juhász Ágnes: A megváltozott készségigény és az új technikai lehetőségek hatása az életút-támogató pályaorientációra és a felnőttképzésre. A munkaerőpiac által elvárt készségek. Előadás az MPT Pályaorientációs Szakosztálya és a MKT Munkaügyi Szakosztálya közös rendezvényén. 2018.
 57. Juhász Ágnes – Borbély-Pecze Tibor Bors – Tajtiné, Lesó Györgyi: Az e-tanácsadás helyzete és lehetőségei az életút-támogató pályaorientációban. In: Engler, Ágnes; Rébay, Magdolna; Tóth, Dorina Anna (szerk.) Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Absztraktkötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 475 p. p. 409. 2020.
 58. Jó példák az életvezetési készségfejlesztéshez Magyarországon, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2023. Utolsó letöltés10.25.
 59. Kenderfi Miklós (szerk.): 18 éves a „Gödöllői Pályaorientációs Iskola” Tanulmányok a pályaorientáció témaköréből, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete, Gödöllő, 2018. Utolsó letöltés 2023.10.25.
 60. Kenderfi Miklós – Kulcsár Szilvia – Fűrész István: Régi kihívások, új válaszok –a duális szakképzés pályaszocializációt előtérbe helyező, új típusú megközelítése. Studia Mundi – Economica Vol. 9. No. 2., 2022. Utolsó letöltés11.29.
 61. Klein Sándor (szerk): A munka jövője: MTMI foglalkozások jövőképe a 21. században, EDGE 2000 Kiadó, Bp, 2021.
 62. Lifelong guidance policy and practice in the EU, Európai Bizottság, 2020. Utolsó letöltés10.25.
 63. Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, ITM, Bp., 2020. (Digitális Jólét Program) Utolsó letöltés 2023.10.25.
 64. Magyar Éva – Széll Krisztián – Tóth Katalin: Általános iskolások pályaválasztása, 2021, MKIK GVI, Bp. 2021. Utolsó letöltés10.25.
 65. Magyar István – Czövek Andrea – Fazakas Ida: Megalapozó tanulmány az életgyakorlat-alapú iskolai programok fejlesztéséhez. Eger: EKE Líceum Kiadó, 58 p. 2018.
 66. Magyar István- Fürné Mosoni Anita -Vinczéné Sós Tünde- Czövek Andrea – Fazakas Ida – Kaló Anikó – Krivarics Éva – Mikó Attiláné -Patkósné Hatvani Anikó: Az Életgyakorlat-alapú alprogram módszertani eszköztára. Eger: EKE Líceum Kiadó, 96 p. 2018.
 67. Mártonfi György: A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai, Educatio 25 2016. (1). Utolsó letöltés10.25.
 68. Olteanu Lucián Líviusz: Pályaválasztási nehézségek vizsgálata középiskolás diákok körében, Neveléstudomány, 2023. (1), 25-36. oldal, ELTE, Bp., 2023. Utolsó letöltés10.25.
 69. Annemarie Oomen & Peter Plant: Early School Leaving and Lifelong Guidance, ELGPN, 2014. Utolsó letöltés10.25.
 70. Páskuné Kiss Judit: A pályaorientáció pszichológiai alapjai, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. Utolsó letöltés10.25.
 71. Pálvölgyi Lajos: Mire alkalmas egy pályaválasztási fesztivál és mire nem? Munkaügyi Szemle.hu, 2022. október. Utolsó letöltés: 2023.11.29.
 72. Piacsek László Zoltán: A kamara szerepe a munka világára való felkészítésben, in Munka és Egészség, szerk. Tibold Antal, Edge 2000 Kiadó Kft. Bp., 2018. Utolsó letöltés10.25.
 73. Piacsek László Zoltán: A Baranya megyei általános iskolák pályaorientációt támogató tevékenységei, Dél-Dunántúli Gazdaság, PBKIK Pécs, 2022. március. Utolsó letöltés10.25.
 74. Savickas, Mark L.: Kézikönyv az élettervezési tanácsadáshoz, FETA, Bp., 2021. Utolsó letöltés10.25.
 75. Strengthening the Quality Assurance and Evidence-base of Lifelong Guidance, ELGPN, 2015. Utolsó letöltés10.25.
 76. Suhajda Csilla Judit: A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különös tekintettel az információs folyamatokra (doktori értekezés), PTE-BTK, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 2017. Utolsó letöltés10.25.
 77. Suhajda Csilla Judit (szerk.) „Sok a levél, de egy a fa”. Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből, SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete, Gödöllő, 2018.
 78. Suhajda Csilla Judit – Kovács Mónika – Ercsey-Orbán Melánia: A szülők szerepe és lehetőségei a pályaorientáció folyamatában elméletek, trendek a hazai és a nemzetközi kutatások, publikációk alapján, Családbarát Magyarország Központ. 2022. Utolsó letöltés: 2023.11.29.
 79. Susskind, Richard és Daniel: A szakmák jövője, Antall József TK, Bp., 2018.
 80. Szakképzés 4.0 Stratégia, ITM Bp., 2019. Utolsó letöltés10.25.
 81. Szilágyi Klára (szerk.): A Pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban, Szent István Egyetem, Bp., 2012. Utolsó letöltés 2023.10.25.
 82. Tudlik Csilla: A pályaérdeklődés kialakításának fontossága az iskolai munkában, in Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában (szerkesztette: K. Nagy Emese és Zagyváné Szűcs Ida), 103-132. oldal, EKKE Líceum Kiadó, Eger, 2021. Utolsó letöltés10.25.
 83. Tajtiné Lesó Györgyi: Az információfeldolgozás szerepe a pályaorientáció pedagógiai folyamatában, in Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában (szerkesztette: K. Nagy Emese és Zagyváné Szűcs Ida), 133-144. oldal, EKKE Líceum Kiadó, Eger, 2021. Utolsó letöltés10.25.
 84. Tajtiné, Lesó Györgyi: Career orientation day in online setting for upper secondary school students. In: Mező, Ferenc; Mező, Katalin (szerk.) Program and Abstracts of the VI. International Interdisciplinary Conference Debrecen, Magyarország : Kocka Kör pp. 223-224. 2021.
 85. Tajtiné Lesó Györgyi: Gamifikációs lehetőségek a szakszolgálat által végzett pályaválasztási tanácsadó munkában. In: Tajtiné Lesó Györgyi szerk. (2021) Pályaorientáció, mint pedagógiai folyamat egy projekt szemszögéből. Eger: Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. pp 98-109. 2021.
 86. Tajtiné Lesó Györgyi – Bogárdi Tünde: Gimnáziumi tanulók munkaérték preferenciái a felsőoktatási továbbtanulás aspektusából. In: Karlovitz János Tibor-Torgyik Judit (szerk.) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra. Komárno, Slovakia: International Research Institute sro, pp 251-258. 2020.
 87. Tajtiné Lesó Györgyi: Innovation compulsions and opportunities in school career orientation work. In: Mező, Ferenc; Mező, Katalin (szerk.) Innovációs stúdium Debrecen, Magyarország : K+F Stúdió 163 p. pp. 72-73. 2020.
 88. Tajtiné Lesó Györgyi: Iskolai pályaorientáció lehetőségei a digitális munkarendben. In: Engler, Ágnes; Rébay, Magdolna; Tóth, Dorina Anna (szerk.) Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Absztraktkötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 475 p. p. 407. 2020.
 89. Tajtiné Lesó Györgyi: Középiskolaválasztás előtt álló általános iskolás tanulók továbbtanulási aspirációi. In: Molnár, Gyöngyvér; Tóth, Edit (szerk.) A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia Szeged, 2021. november 18-20. : program, előadás összefoglalók Szeged, Magyarország: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 690 p. p. 149. 2021.
 90. Tajtiné Lesó Györgyi: Különleges bánásmódot igénylő gyermek” státusszal rendelkező diákok munkaérdeklődésének vizsgálata. In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Szakmódszertani és pedagógiai tanulmányok a világjárvány idején. Komarno, Slovakia: International Research Institute s.r.o.. pp 263-272. 2021.
 91. Tajtiné Lesó Györgyi – Majoros Kitti: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók pályaorientációs folyamatának támogatása. In: Pacsuta István (szerk.) A hátrányos helyzet szociálpedagógiai aspektusai Eger: EKKE Líceum Kiadó, pp 63-72. 2021.
 92. Tajtiné Lesó Györgyi: Online pályaorientációs nap a digitális munkarendben. Absztrakt p 90.: In: Agria Média 2020 ICI 16. Információ- és Oktatástechnológiai Konferencia. Eger: EKKE Líceum Kiadó. 2020.
 93. Tajtiné Lesó Györgyi: Pályaoris ötlettár-Iskolai pályaorientációs munka az offline és online térben. Budapest: NSZFH – Euroguidance Magyarország. 2021.
 94. Tajtiné Lesó Györgyi (szerk.): Pályaorientáció, mint pedagógiai folyamat egy projekt szemszögéből. Eger: Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. 2021.
 95. Tajtiné Lesó Györgyi: Pályaorientációs Nap lehetőségei a középiskolai online oktatás keretein belül. In: Molnár, György; Buda, András (szerk.) Oktatás – Informatika – Pedagógia 2021 Konferencia. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 88 p. p. 80. 2021.
 96. Tajtiné Lesó Györgyi: Szociálpedagógusok pályaorientációs eszköztára a korai iskolaelhagyás prevenciója során. In: Pacsuta István (szerk) „Szocped innovációk” – Szociálpedagógus képzésben résztvevők országos konferenciája, Absztraktkötet. Eger, EKKE Líceum Kiadó. 2021.
 97. Tajtiné Lesó Györgyi: Továbbtanulási aspirációk és az iskolai pályaorientációs munka kapcsolata a konstruktív pedagógia aspektusából. In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs. Absztraktkötet 514.p, 2022.
 98. Tajtiné Lesó Györgyi: The theoretical background and prevention options of early school leaving. In: Mező, Ferenc; Mező, Katalin (szerk.) Innovációs stúdium Debrecen, Magyarország : K+F Stúdió 163 p. pp. 127-128. 2020.
 99. Tajtiné Lesó Györgyi – Borbély-Pecze Tibor Bors – Juhász Ágnes – Kenderfi Miklós „Karanténtanácsadók”. Hazai pályaorientáció, pályaedukáció a karantén alatt a tanácsadók szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle, (5–6) 39–58. 2020.
 100. The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice, ELGPN, 2014. Utolsó letöltés10.25.
 101. Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai, PTE-BTK, Pécs, 2015. Utolsó letöltés: 2023.11.24.
 102. Vuorinen, Raimo és Anthony G. Watts (szerk.): Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv, (ELGPN), Bp., 2013. Utolsó letöltés 2023.10.25.
 103. G. Watts: Életpálya-tanácsadási rendszer kialakítása Magyarországon, Nemzeti Pályaorientációs és Pályatanácsadó Intézet, Cambridge, Egyesült Királyság, TÁMOP 2.2.2 Programirányítás Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Bp., 2010.