Menü Bezárás

Pályaorientációs szolgáltatásaink

 • Továbbtanulási és pályaválasztási szülői értekezlet. Az előadás az oktatási és a szakképzési rendszerről, a középfokú iskolatípusokról, a pályaválasztási döntést segítő információkról, fontos határidőkről, a munkaerőpiaci igényekről, az elhelyezkedési esélyekről szól.

  A 7., 8. osztályosok számára interaktív pályaorientációs osztályfőnöki órák tartása. Az órán a pályaválasztási döntés alapjairól beszélünk, majd interaktív játékra hívjuk Őket. A foglalkozások 45 percesek.

 • A 7. 8. osztályos diákok számára önismereti tréningfoglalkozások szervezése és tartása. Trénereink játékos foglalkozásokon keresztül segítik, hogy a gyerekek megismerjék az alapvető képességeiket, készségeiket, melyek segítik a helyes pályaválasztási döntésüket. A foglalkozások 45 percesek.

 • A 8. osztályosoknak szóló országos pályaorientációs mérés kitöltését követően kapott „ajánlások” szakmai feldolgozása. Az osztályteremben zajló csoportos tanácsadáson a kapott eredményeket közösen feldolgozzuk, az ajánlásban szereplő szakmákat, tanulmányi területeket, iskolákat, későbbi munkaerőpiaci vonatkozással egybekapcsolva átbeszéljük.
 • A 7., 8. osztályos diákok számára az érdeklődési köreiknek megfelelő üzem-, képzőhely és tanműhely látogatások szervezése. Az esetleges buszos utazást ingyenesen biztosítjuk.
 •  Egyéni tájékoztatás, tanácsadás az érdeklődők számára előre egyeztetett időpontban a kamara székházában, magasabb számú igény esetén az iskolában.

   

Az iskola komplex pályaorientációs napjába a fenti szolgáltatások beilleszthetőek.

A szolgáltatásokat néhány kattintással online is megrendelheti!

 • A szakmák jövője, a jövő szakmái elnevezésű 45 perces interaktív előadás a szakmák változásáról és azok pályaorientációs fókuszairól gyakorlati szempontból.
 • A 21. századi munkaerő-piac kompetenciái interaktív 45 perces előadás során először megismerhető a formálódóban lévő „munka új világa”, majd ennek fényében összesítésre kerülnek azok a kompetenciák, amelyek szükségesek lesznek a sikeres munkavégzéshez.
 • IT és TI – digitális eszközök segítségével interaktív program, előadás és workshop az informatika világáról. (részletek a letölthető tájékoztatóban)
 • 10. évfolyamosok részére fakultáció választást segítő osztályfőnöki óra 45 percben.
 • A 9-10-11-12 évfolyamos diákok számára az önismereti tréningfoglalkozásokon a saját képességek, kompetenciák kerülnek fókuszba. A tréning 45-60 perces
 • 11., 12. évfolyamos diákok számára az érdeklődési köreiknek megfelelő üzem-, képzőhely és tanműhely látogatások szervezése. Vidéki helyszín esetén buszos utazást ingyenesen biztosítjuk.
 • 11., 12. évfolyamos diákok és pedagógusaik számára pályaorientációs, továbbtanulási osztályfőnöki órán az érettségit követő tanulási utakat foglaljuk össze 45 percben.
 • A végzős évfolyamos diákok szülei és pedagógusai számára a továbbtanulási szülői értekezleteken előadás tartása a felsőfokú és középfokú oktatási rendszerről, a lehetőségekről, a munkaerőpiaci igényekről, az elhelyezkedési esélyekről, akár meghívott, sikeres vállalkozások vezetőivel és munkatársaival együtt.
 • Egyéni tájékoztatás, tanácsadás az érdeklődők számára előre egyeztetett időpontban a kamara székházában.

Az iskola komplex pályaorientációs napjába a fenti szolgáltatások beilleszthetőek.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Tudományegyetemmel és a Baranya Megyei Szakképzési Centrummal közös programot dolgozott ki, mely az újratervezés lehetőségét biztosítja a fiatalok számára.

 A program célcsoportja:

Az elsősorban műszaki felsőoktatásba jelentkezett, de fel nem vett, az egyetemről lemorzsolódott, vagy lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok.

A program célja:

 • A fiatalok számára piacképes tudás, szakma, versenyképes kompetenciák, megfelelő életpálya perspektívák biztosítása.
 • A gazdaság számára megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása.
 • A külföldre vagy más régiókba való elvándorlás megelőzése, csökkentése.

A program tevékenységei:

 • egyéni és csoportos pályaorientációs tanácsadás,
 • a fiatalok az érdeklődési körüknek megfelelő középfokú szakképzésbe való bekapcsolódásának lehetősége a Baranya Megyei Szakképzési Centrum (SZC) valamely intézményében,
 • duális szakképzésbe való bekapcsolódás esetén szakképzési munkaszerződéses jogviszony létesítése, havi juttatások biztosítása és szakmai gyakorlat megszerzése,
 • 25 évet be nem töltött diákok első szakma tanulása esetén, nappali rendszerben, tanulói jogviszonyban állami ösztöndíjat (tanulmányi eredménytől, illetve szakképzési évfolyamtól függően akár 59.000.-Ft/hó) és egyszeri pályakezdési juttatást (szakmai záróvizsga eredményétől függően akár 302.000.-Ft) kaphatnak,
 • a szakmatanulással párhuzamosan a technikumok szaktanárai a tanulókat felkészítik az újbóli érettségi vizsga letételére.

A program során:

 • A fiatalok szakmát és munkatapasztalatot szerezhetnek. Az emelt, technikusi szintű szakmai végzettség emelt szintű érettséginek számít, újbóli egyetemi felvételi esetén plusz pontokat jelenthet.
 • A fel nem vettek, a lemorzsolódottak be-, illetve visszakerülhetnek az Egyetemre.
 • A szakképző iskolai és a technikumi osztálylétszámok növekedhetnek.
 • A szakképzett munkaerő létszáma nőhet.
 • A program hozzájárulhat a fiatalok elvándorlásának csökkenéséhez.

A program együttműködő partnerei:

 • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
 • Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság
 • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
 • Baranya Megyei Szakképzési Centrum
 • Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nkft.

A program finanszírozása:

A program az EFOP 3.5.1-16-2017-00003, A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen projekt keretén belül indult el.

 További információ, tanácsadás:

Baranya Megyei Szakképzési Centrum

 • Metzger Tibor és Rittlinger Zoltán 70/199-3529

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 • Piacsek László Zoltán 20/264-6668
 • Purger Valéria 20/530-1503