Menü Bezárás

Pályaorientációs szolgáltatásaink

 • Továbbtanulási és pályaválasztási szülői értekezlet. Az előadás az oktatási és az új szakképzési rendszerről, az új középfokú iskolatípusokról, a pályaválasztási döntést segítő információkról, lehetőségekről, a munkaerőpiaci igényekről, az elhelyezkedési esélyekről szól. A rövidített előadás 20 perces, így beépíthető a „hagyományos” szülői értekezletbe is.

 • Pályaválasztási fórumok nyitó előadása. Iskolák által szervezett, szülőknek és gyerekeknek szóló pályaválasztási fórumok megnyitásaként 20 perces előadás az oktatási és a szakképzési rendszerről, középfokú iskolatípusokról. A szakközépiskolák és szakgimnáziumok képviselőinek meghívásában is tudunk segíteni.

 • A 7. 8. osztályos diákok számára önismereti tréningfoglalkozások szervezése és tartása. Trénereink játékos foglalkozásokon keresztül segítik, hogy a gyerekek megismerjék az alapvető képességeiket, készségeiket, melyek segítik a helyes pályaválasztási döntésüket. A foglalkozások 60 percesek.

 • A 7., 8. osztályosok számára interaktív pályaorientációs osztályfőnöki órák tartása. Az órán a pályaválasztási döntés alapjairól beszélünk, majd interaktív játékra hívjuk Őket. A foglalkozások 45 percesek.

 • A 7. 8. osztályos diákok számára az érdeklődési köreiknek megfelelő üzem-, képzőhely és tanműhely látogatások szervezése „Nyitott kapuk” elnevezéssel. Az ingyenes buszos utazást biztosítjuk, de előzetes egyeztetés szükséges. Az üzemlátogatásokon várjuk a szülőket is!

 • A 8. osztályosoknak szóló országos pályaorientációs mérés kitöltését követően kapott „ajánlások” szakmai feldolgozása. Az osztályteremben zajló csoportos tanácsadáson a kapott eredményeket közösen feldolgozzuk, az ajánlásban szereplő szakmákat, tanulmányi területeket, iskolákat, későbbi munkaerőpiaci vonatkozással egybekapcsolva átbeszéljük.
 •  Egyéni tájékoztatás, tanácsadás az érdeklődők számára előre egyeztetett időpontban a kamara székházában, magasabb számú igény esetén az iskolában.
 • Az 5., 6. osztályosok számára interaktív pályaorientációs osztályfőnöki órák tartása. Az órán a pályaválasztási döntés alapjairól beszélünk, majd virtuális üzemlátogatásra megyünk, 8 szakmát mutatunk be az egy perces kisfilmjeinken keresztül, majd interaktív játékra hívjuk Őket egy logikai feladvány, egy elektronikai feladat, és egy kisrobot segítségével. A foglalkozások 45 percesek

  Az iskola komplex pályaorientációs napjába a fenti szolgáltatások beilleszthetőek.

  A szolgáltatásokat néhány kattintással online is megrendelheti!
 • A végzős évfolyamos diákok szülei és pedagógusai számára a továbbtanulási szülői értekezleteken előadás tartása a felsőfokú és középfokú oktatási rendszerről, a lehetőségekről, a munkaerőpiaci igényekről, az elhelyezkedési esélyekről, akár meghívott, sikeres vállalkozások vezetőivel és munkatársaival együtt.
 • 11., 12. évfolyamos diákok számára az érdeklődési köreiknek megfelelő üzem-, képzőhely és tanműhely látogatások szervezése. Vidéki helyszín esetén buszos utazást ingyenesen biztosítjuk.
 • 11., 12. évfolyamos diákok és pedagógusaik számára pályaorientációs, továbbtanulási osztályfőnöki órák tartása.
 • A diákok számára önismereti tréningfoglalkozások szervezése és tartása.
 • Egyéni tájékoztatás, tanácsadás az érdeklődők számára előre egyeztetett időpontban a kamara székházában.

Az iskola komplex pályaorientációs napjába a fenti szolgáltatások beilleszthetőek.

GPS – az újratervezés programja

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Tudományegyetemmel és a Pécsi Szakképzési Centrummal közös programot dolgozott ki, mely az újratervezés lehetőségét biztosítja a fiatalok számára.

A program célcsoportja:

A műszaki felsőoktatásba jelentkezett, de fel nem vett, az egyetemről lemorzsolódott, vagy lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok.

A program célja:

 • A fiatalok számára piacképes tudás, szakképzettség, versenyképes kompetenciák, megfelelő életpálya perspektívák biztosítása.

 • A gazdaság számára megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása.

 • A külföldre vagy más régiókba való elvándorlás megelőzése, csökkentése.

A program tevékenységei:

 • egyéni és csoportos pályaorientációs tanácsadás,

 • a fiatalok az érdeklődési körüknek megfelelő középfokú szakképzésbe való bekapcsolódásának lehetősége a Pécsi Szakképzési Centrum (PSZC) valamely tagintézményében,

 • duális szakképzésbe való bekapcsolódás esetén tanulószerződéses jogviszony létesítése és szakmai gyakorlat megszerzése,

 • hiány-szakképesítés tanulása esetén nappali rendszerben Szabóky Adolf ösztöndíj (tanulmányi eredménytől, szinttől, illetve szakképzési évfolyamtól függően akár 50.000.-Ft/hó),

 • a szakmatanulással párhuzamosan a szakgimnáziumok szaktanárai a tanulókat felkészítik az újbóli érettségi vizsga letételére.

A program során:

 • A fiatalok szakképzettséget és munkatapasztalatot szerezhetnek. Az emelt, technikusi szintű szakmai végzettség az újbóli egyetemi felvételi esetén plusz pontokat jelenthet.

 • A fel nem vettek, a lemorzsolódottak be-, illetve visszakerülhetnek az Egyetemre.

 • A szakközépiskolai és a szakgimnáziumi osztálylétszámok növekedhetnek.

 • A szakképzett munkaerő létszáma nőhet.

 • A program hozzájárulhat a fiatalok elvándorlásának csökkenéséhez.

A program együttműködő partnerei:

 • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 • Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság

 • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

 • Pécsi Szakképzési Centrum

 • Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nkft.

A program finanszírozása:

A program az EFOP 3.5.1-16-2017-00003, A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen projekt keretén belül valósul meg.

További információ, tanácsadás:

Pécsi Szakképzési Centrum

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara