Menü Bezárás

Iskolarendszer

2020 szeptemberétől az általános iskolai tanulmányaid után a technikum a szakképző iskola a szakgimnázium és a gimnázium közül választhatsz. A technikumban 5 éves (illetve bizonyos egészségügyi szakmák esetében 6 éves) képzés keretében szerezhetsz érettségit és technikusi oklevelet. A szakgimnáziumban művészeti, pedagógiai és közművelődési szakmát és érettségit szerezhetsz, a szakképző iskolában hároméves (néhány szakma esetében 4 éves) képzéssel sajátíthatsz el egy szakmát, a gimnáziumban pedig általános műveltségre teszel szert és érettségit szerezhetsz. Amennyiben sajátos nevelési igényű diák vagy, akkor a pályaválasztási döntésedben kérj segítséget a szakértői bizottságoktól, akik az elvégzett vizsgálatok alapján tesznek javaslatot a számodra legmegfelelőbb iskola választására, de az SNI menüpontunkat is olvasd el!

Bővebben az iskolatípusokról:

Szakképző iskolában 3 év alatt egy alapszakmát tudsz szerezni. A 2020 évtől jó néhány újdonságot vezettek be ebbe az iskolatípusba. Például jóval nagyobb szabadságot kapsz a szakma kiválasztásában, hiszen az első évben egy ágazati alapozó képzés folyik, azaz általános szakmai ismereteket fogsz tanulni. Például még nem döntötted el, hogy gépi és CNC forgácsoló, vagy ipari gépész szeretnél lenni, vagy azon gondolkodsz, hogy a szakács, vagy a cukrász szakma tetszik jobban, nem kell kétségbe esned, a konkrét szakmát csak az első alapozó év, azaz 9. végén kell kiválasztani. A képzés első évfolyamát egy ágazati alapvizsga zárja, amelyben visszajelzést kapsz arról, hogy megfelelően elsajátítottad-e az alapokat. A képzés második évétől, azaz a 10. osztálytól már az adott szakma elsajátításához szükséges ismereteket fogod tanulni. A képzés továbbra is gyakorlatorientált, duális jelegű, azaz két helyen történik: az iskolában és a valódi munkakörülményeket biztosító cégeknél. Tanulmányaid első éve alatt állami ösztöndíjhoz jutsz, majd a második, harmadik évben a szakképzési munkaszerződés biztosít neked a tanulmányi eredményedtől függő havi jövedelmet és egyéb juttatásokat.

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Öt év, (illetve bizonyos egészségügyi szakmákban 6 év) elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Újdonság ebben az iskola típusban is az, hogy a képzés elején szakmai ágazati ismereteket tanulsz. Ezeket az ismereteket két évig tanulod, és a szakmai ismeretek mellett közismereti óráid (magyar, történelem, matematika stb.) is lesznek az érettségire történő felkészítéshez. A konkrét szakma választása az ágazati alapvizsga után a 11. évfolyamon történik és duális képzés keretében zajlik. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanannyi óraszámban, mint a gimnáziumban. Ezekből érettségi vizsgával zárul az oktatás, három tantárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel. Az ötödik érettségi tantárgy a szakmai vizsga lesz. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, így az itt megszerzett eredmény és tudás a szakirányú felsőoktatásba történő továbblépésben nagy előnyt jelent. Tanulmányaid első két éve alatt itt is állami ösztöndíjhoz jutsz, majd duális képzés esetén a szakképzési munkaszerződés biztosít neked a tanulmányi eredményedtől függő havi jövedelmet és egyéb juttatásokat.

A gimnázium négy, hat vagy nyolc (nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc) évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Itt akár emelt szinten és óraszámban tanulhatod a választott tantárgyakat, viszont nem szerzel szakképzettséget. A gimnáziumi oktatás célja a tanulmányok elmélyítése, az általános műveltség és a személyiség fejlesztése. Amennyiben a gimnázium elvégzését követően nem tanulsz tovább felsőoktatásban és még dolgozni sem szeretnél, lehetőséged van ingyenesen szakmatanulásra. Nézz körül az érettségi után menüpont alatt.

A továbbiakban a szülői értekezleten és az osztályfőnöki órákon gyakorta feltett kérdésekről és válaszokról olvashatsz:

A szakmát adó iskolatípusok között milyen átjárhatósági lehetőség van?

A szakképző iskolában és a technikumban a képzés elején ágazati alapképzés folyik. Bár a képzési idő nem azonos, de a szakmai tartalom mindkét iskolatípus képzésében megegyezik ebben a szakaszban, ami átjárhatóságot biztosít a két iskolatípus között.

A technikumban hogy kell elképzelni az előre hozott érettségit?

A 12. év végén matematikából, történelemből és irodalomból előre hozott érettségit tesz a diák. A 13. év végére pedig a nyelvi érettségi marad, valamint a szakmai vizsga, ami emelt szintű érettséginek számít. Az érettségi bizonyítványát a 13. év végén sikeres vizsgák megszerzésekor kapja kézhez a tanuló a technikusi oklevéllel együtt.

A technikumban milyen szintű a nyelvoktatás?

Azonos óraszámban történik a nyelvoktatás, mint az általános gimnáziumokban, de itt egy nyelvből.

Felsőoktatási intézménybe való bejutást miben segíti a technikusi oklevél?

A felsőoktatási intézményekbe való bejutáshoz egy tantárgyból minimum kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Amennyiben ágazaton belül tanulsz tovább a technikusi végzettség emelt szintű érettséginek számít. Pl gépésztechnikusi végzettséggel lehet jelentkezni gépészmérnöki képzésre, vagy pl turisztikai technikus oklevéllel a turizmus-vendéglátás szakra.

Szakképző iskola után van-e lehetőség az érettségi vizsgát letenni?

Igen, azonban ezt csak esti képzésben lehet megszerezni 2 év alatt.

Ösztöndíj kiknek jár és mennyi?

Az ösztöndíj alapja „a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege”. 2022.01.01-én ez az összeg 100.000 Ft /fő.

Az ösztöndíj mértéke:

Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a, 8.000 Ft/hó
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a, 16.000 Ft/hó

Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló, tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem a szakképző intézményben marad, a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a, 8.000 Ft / hó
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a, 25.000 Ft / hó
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a, 42.000 Ft / hó
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a, 59.000 Ft / hó

Mikor nem jár az ösztöndíj?

Két esetben nem részesülhet a tanuló ösztöndíjban:

Amennyiben a tanulót évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban,

Adott tanév hátralévő részében, amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást.

Mikor érkezik az ösztöndíj a bankszámlára?

Minden hónap huszonnyolcadik napjáig kapják meg utalással. Figyelem! Eltérő utalások a tanév során: októberben (szeptemberoktóber) két hónap, márciusban (februármárcius) két hónap, júniusban (júniusjúliusaugusztus) három hónap kerül utalásra

Milyen további támogatása és juttatása van a szakképzésben tanulóknak?

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók. Az alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022. január 1-én 100.000 Ft), mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133%, 133.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184%, 184.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243%, 243.000 Ft
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302%, 302.000 Ft

További támogatás

Az szakmai oktatásban résztvevő tanuló, aki hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga 3,50 fölött van, támogatásra pályázhat.

Mi történik, ha nem veszik fel sehova a gyerekem?

Amennyiben nem sikerül első körben felvételt nyerni egyik választott középiskolába sem – de még tanköteles korú a gyermek – rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett iskolai férőhelyek közül válaszhat.

Mi az orientációs osztály?

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, továbbá pályaorientációs tevékenységek alkotják.

Mi az a „Dobbantó program”?

A Dobbantó program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, ahonnan a műhelyiskolába lehet továbblépni és alapfokú végzettséget szerezni. A Dobbantó programban az vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.

Mi a „Műhelyiskola” és kik járhatnak oda?

Műhelyiskolában tanulmányokat az folytathat, aki alapfokú végzettséggel nem rendelkezik, de a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte, vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte. A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban lehet elvégezni. A műhelyiskolában részszakma megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap áll a tanulók rendelkezésre.

A szakképzés új rendszere:

 

 

A Szakképzés 4.0 stratégia ITT olvasható.

2019.09.30-án 162. számú Magyar Közlönyben 23 óra 30 perckor megjelent az OKJ módosítása az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelettel, mely ITT olvasható.